W związku z ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która od 16 lipca 2019 r. zakazuje lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w odległości 1,5 km od istniejących elektrowni wiatrowych Urząd Gminy Łańcut informuje o możliwości składania wniosków o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

O warunki zabudowy mogą wystąpić osoby, które planują budowę domów nawet w dalszej przyszłości, ponieważ decyzje o warunkach zabudowy są bezterminowe. To oznacza, że wszystkie decyzje posiadające klauzulę ostateczności przed dniem 16 lipca 2019 r. zachowają swoją moc nawet jeśli tzw. „ustawa wiatrakowa" nie zostanie zmieniona.

Warunki zabudowy mogą być wydane na każdej nieruchomość spełniającej ustawowe warunki tj. istnieje sąsiednia zabudowa, działka ma dostęp do drogi publicznej, teren można uzbroić i wyłączyć z produkcji rolnej. Są to podstawowe warunki, czasem dochodzą też przepisy dodatkowe.

Mniej restrykcyjne zasady obowiązują osoby posiadające powyżej 1ha gruntów rolnych. W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane budową budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na działkach znajdujących w strefach wiatrakowych powinny w najbliższym okresie złożyć wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, z uwagi na długi czas ich rozpatrywania i stosunkowo krótki czas jaki pozostał do wprowadzenia zakazu zabudowy.  

Właściciele działek zagrożonych zakazem zabudowy ze względu na wiatraki oraz nowe przepisy, będący zainteresowani budową domu powinni niezwłocznie skontaktować się z Referatem Planowania Przestrzennego II piętro, pokój nr 26,  tel. 17 225 67 94.

Uwaga nie dla każdej działki można wydać warunki zabudowy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łańcut.

UG Łańcut