1 grudnia 2018 r. rozpoczął działalność Dzienny Dom Opieki w Albigowej. Stanowi on ostatnie ogniwo z cyklu działań poświęconych poprawie funkcjonowania osób starszych.

Całość zaś wchodzi w skład projektu „Złoty Liść Opieki” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia NMP w Albigowej w partnerstwie z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Głównym jego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa funkcjonowania osób starszych/niesamodzielnych mieszkających na terenie gminy Łańcut poprzez: – utworzenie Dziennego Domu Opieki w Albigowej; – realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych; – wprowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych; – realizację usługi teleopieki. Grupę docelową stanowi 85 osób (52 kobiety i 33 mężczyzn), z czego opieka obejmuje: 25 osób w Dziennym Domu Opieki, 25 osób objętych usługami opiekuńczymi, 20 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, 15 osób – sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi, 45 osób – teleopieką (spośród tych, dla których świadczone są usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze).

16 grudnia 2018 r. abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, dokonał poświęcenia nowej, tak potrzebnej w gminie Łańcut, placówki opiekuńczej. Wcześniej sprawował w kościele parafialnym uroczystą Mszę św. i poświęcił – usytuowaną na frontowej ścianie kościoła – tablicę upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę; jest ona wraz z budynkiem DDO pamiątką tego jubileuszu. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, wykonawców, podmiotów finansujących, instytucji współpracujących w realizacji projektu, pracownicy DDO, duszpasterze z okolicznych parafii, parafianie i końcowi beneficjenci. Inicjatorem przedsięwzięcia i koordynatorem wszystkich prac jest proboszcz albigowski ks. Bogusław Kamiński. Dzięki jego zaangażowaniu i poświęceniu prace przebiegały bardzo sprawnie, a na wiosnę planowany jest kolejny ich etap. Na Dom Opieki adaptowano zaś nie używany ostatnio budynek domu katechetycznego. (iw)

Foto Andrzej Łobaza

UG Łańcut

Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje - galeria

Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje
Dzienny dom pobytu dla seniorów już funkcjonuje