O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

IV  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 25 stycznia 2019 r. o godz.  17.00 
w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

           

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łańcut.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łańcut

 Paweł Dąbek

UG Łańcut