Dzisiaj podczas Sesji Rady Gminy Łańcut rada przyjęła uchwałę budżetową. Dochody budżetu na rok 2019 określono na poziomie ponad 93,5 mln zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 960 tys. zł, która zostanie przeznaczona na spłatę części kredytu. Pozytywną informacją jest planowany wzrost wpływu z podatku dochodowego w stosunku do roku poprzedniego o kwotę ponad 2,3 mln zł tj. 18%. Stawki podatków lokalnych pozostały na tym samym poziomie co w roku 2018.  Na inwestycje i remonty rada przeznaczyła ponad 14 mln zł z czego w poszczególnych miejscowościach zrealizowane zostaną m.in.:

  •  w Albigowej - przygotowanie projektu i realizacji budowy Przedszkola Publicznego
  • w Cierpiszu – budowa boiska wielofunkcyjnego
  • w Handzlówce – przebudowa drogi „Dział”
  • w Głuchowie – opracowanie rozwiązania komunikacyjnego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą krajową Nr 94 (obok Ośrodka Kultury)
  • w Kosinie – przebudowa drogi „Bartkowa Górka”
  • w Kraczkowej – budowa chodnika przy drodze powiatowej w stronę Albigowej
  • w Soninie – budowa boiska wielofunkcyjnego
  • w Rogóżnie – opracowanie dokumentacji budowy Sali gimnastycznej
  • w Wysokiej – rozbudowa drogi gminnej „Wysoka – Wysoka za Rzeką” tzw. Ziajówka

- Do inwestycji ujętych w budżecie wpisane zostaną nowe zadania wiosną br. Planujemy też pozyskanie środków zewnętrznych. Przygotowujemy się już do ogłoszenia przetargów na realizację wyżej wymienionych inwestycji – mówi wójt Jakub Czarnota

UG Łańcut