Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Zarządzenie Nr 7/19 (pobierz)

UG Łańcut