Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu w dniu 21 stycznia 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Smolarzyny"

Treść obwieszczenia WOOŚ.420.10.1.2019.PW.3 (pobierz)

UG Łańcut