Wczoraj została podpisana umowa akceptująca wniosek jednostki OSP Kraczkowa złożony do Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie oraz do Wójta Gminy Łańcut na włączenie jednostki OSP Kraczkowa do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przy podpisaniu obecni byli Bogusław Golenia - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Jakub Czarnota - Wójt Gminy Łańcut, Krzysztof Czapka - Prezes OSP Kraczkowa oraz radne Joanna Murias i Ewa Rejman-Dziok.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Głównym jego celem jest zapewnienie ochrony mieszkańców poprzez m.in. gaszenie pożarów, likwidację miejscowych zagrożeń czy ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu.


Na terenie gminy Łańcut do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są włączone następujące jednostki: OSP Albigowa, OSP Handzlówka i OSP Kosina. Jednostki znajdujące się w KSRG zobowiązane są brać udział w szkoleniach, ćwiczeniach i innych zadaniach dostosowujących jednostkę oraz strażaków do wymaganych w KSRG standardów. Na powyższe działania jednostki otrzymują specjalne dotacje.
Komendant PSP w Łańcucie oraz Wójt Gminy Łańcut zaakceptowali wniosek o włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczkowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jest to jednak dopiero początek procedury wpisu do KSRG. Uczestnictwo jednostki w KSRG zdecydowanie poprawi operacyjne zabezpieczenie powiatu łańcuckiego, wpłynie na bezpieczeństwo ludności i zapewni profesjonalną pomoc przy działaniach Państwowej Straży Pożarnej ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu ratownictwa technicznego na drodze krajowej Nr 94 przebiegającej przez teren powiatu łańcuckiego.


- Znaczna część miejscowości Kraczkowa oraz sąsiadująca z nią miejscowość Cierpisz leżą w czasie dojazdu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łańcucie powyżej 15 minut.
Odległość siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie od tego obszaru, znacznie wydłuża czas dojazdu i podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostka OSP
w Kraczkowej z ponad 120-letnią tradycją dysponuje dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi standardami. Charakteryzuje nas duża mobilność organizacyjna, wysoki poziom gotowości bojowej oraz wielu druhów przeszkolonych do udziału w działaniach bojowych. Liczymy na pozytywną decyzję Podkarpackiego Komendanta bo dzięki temu mieszkańcy Kraczkowej będą mogli czuć się bezpieczniej – zaznacza Krzysztof Czapka prezes OSP Kraczkowa

Obraz na stronie umowa_osp_kr_2019.jpg

UG Łańcut