ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz  Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

 

we wsi  CIERPISZ

które odbędzie się w Budynku Społecznym Cierpisz Dolny
dnia 20 lutego 2019 r. (ŚRODA)

o godz. 18.00.

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cierpisz na lata 2017-2020.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie Zebrania 

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział
w zebraniu wiejskim
.   

 

SOŁTYS WSI CIERPISZ

UG Łańcut