Starosta Łańcucki informuje o wyłożeniu do wglądu osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Treść pisma GN.661.3.2017 (pobierz)

UG Łańcut