Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z/s w Soninie 

informuje  mieszkańców  Gminy  Łańcut  że:
odczyty wodomierzy w miesiącu  marcu będą prowadzone 
przez 
inkasentów: 
Ø  od 01.03.2019r. w miejscowości  Albigowa
Ø  od 11.03.2019r. w miejscowości  Wysoka
UG Łańcut