W poniedziałek 25 lutego br. na Sesji Rady Gminy Łańcut podjęta została uchwała w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy ustaliła opłaty w wysokości 12 zł za osobę w przypadku gospodarstw, które zadeklarowały że będą zbierać odpady w sposób selektywny oraz 50 zł w przypadku gospodarstw, które odpadów nie segregują.

W następstwie podjętej uchwały wójt podpisał umowę z firmą Ekoline na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Firma świadczyć będzie usługi do końca 2019 r. Nowa opłata obowiązywać będzie od 1 kwietnia br. Zachęcamy mieszkańców, którzy do tej pory nie segregowali odpadów by zdecydowali się na zmianę sposobu gospodarowania nimi i zmianę deklaracji jeszcze w marcu, tak by uniknąć wysokiej opłaty.

Nowa stawka za śmieci wynika z przetargu. Przepisy prawa nakazują radnym i wójtowi przyjąć takie stawki, które pokryją koszty odbioru odpadów od mieszkańców. Gmina nie ma prawnych możliwości, by dopłacać do cen śmieci.

UG Łańcut