Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Rzeszowie, w związku z realizacją projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w ramach którego przewidziano dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwach domowych, publikuje zaktualizowane Listy wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista zaktualizowana (link)

UG Łańcut