Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Gminy  Łańcut z/s w Soninie informuje mieszkańców Gminy Łańcut że:

odczyty wodomierzy w miesiącu kwietniu będą prowadzone 
przez inkasentów:
Ø od 01.04.2019r. w miejscowości Rogóżno;
Ø od 03.04.2019r. w miejscowości Kosina;
Ø od 10.04.2019r. w miejscowości Sonina. 
                                                             
UG Łańcut