Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Smolarzyny"

Treść obwieszczenia (pobierz)

UG Łańcut