Szanowni Państwo,

Rodzice Uczniów Szkół prowadzonych przez Gminę Łańcut

Zapowiadany od wielu tygodni strajk nauczycieli dziś (08-04-2019 r.) staje się faktem.

Gmina Łańcut – podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – nie jest stroną tego sporu. Mając jednakże świadomość, że skutki ewentualnego strajku dotkną najmłodszych mieszkańców naszej gminy podjąłem działania mające na celu ich zminimalizowanie.

Pracownicy Centrum Oświaty Gminy Łańcut są w stałym kontakcie z dyrektorami szkół, które po przeprowadzonym referendum strajkowym przystąpiły do strajku tj.  Zespół Szkół w Kosinie, Szkoła Podstawowa w Kraczkowej, Szkoła Podstawowa w Soninie i Zespół Szkół w Wysokiej. 

W zależności od informacji otrzymywanych od dyrektorów szkół, będziemy reagować i podejmować stosowne działania.  Na temat bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy wspólnie z dyrektorami informować Państwa poprzez stronę internetową www.gminalancut.pl oraz przez tablice ogłoszeń w szkołach, dlatego uprzejmie proszę o śledzenie informacji kierowanych przez dyrektorów szkół.

Za bezpieczeństwo uczniów zawsze odpowiada dyrektor szkoły, który w tej trudnej sytuacji będzie otrzymywał wsparcie ze strony organu prowadzącego.

Wójt Gminy Łańcut

Jakub Czarnota

UG Łańcut