O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z w o ł u j ę

 

IX  SEJĘ  RADY  GMINY  ŁAŃCUT

która odbędzie się dnia 29 kwietnia 2019 r. o godz.  15.30  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut 

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

  1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Gminy Łańcut.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowościach Handzlówka i Sonina na rzecz Gminy Łańcut.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Głuchowie, stanowiących własność gminy Łańcut.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. KREATYWNA ZABAWA – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego.
  7. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy.
  8. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  9. Sprawy różne i pytania bieżące.
UG Łańcut