Nowy wóz  ratowniczo – gaśniczy dla OSP Kosina

Wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosinie został pozytywnie oceniony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska. Wsparcie dla OSP wyniesie 310 tys. złotych.

Uroczyste wręczenie promesy odbyło się w środę w komendzie wojewódzkiej PSP. 
Pozostałe środki niezbędne do zakupu nowego pojazdu zabezpieczy gmina Łańcut. Samochód trafi do Kosiny jeszcze w tym roku.

Obraz na stronie 1_samochod_strazacki__1_.jpg

Obraz na stronie 1_samochod_strazacki__2_.jpg

UG Łańcut