Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Gminy  Łańcut z/s w Soninie informuje  mieszkańców  Gminy  Łańcut że:

odczyty  wodomierzy  w  miesiącu  czerwcu  będą  prowadzone przez inkasentów:

Ø  od 04.06.2019r. w miejscowości  Albigowa;

Ø  od 13.06.2019r. w miejscowości  Wysoka;
UG Łańcut