Wójt Gminy Łańcut przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości (pobierz)