Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Łańcut przeznaczonych do oddania w najem [załącznik do Zarządzenia Nr 115/22 Wójta Gminy Łańcut] - pobierz PDF

Zarządzenie Nr 115/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 października 2022 r.