Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz do przesyłania uwag do projektu dokumentu.

Zaproszenie do konsultacji społecznych (pobierz)

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego (pobierz)

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji (pobierz)

logo ue plan przest 2020