W Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce zakończyły się prace realizowane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

Zadanie polegało na dostosowaniu altany znajdującej się w górnej części parku poprzez: odmalowanie elementów drewnianych, utwardzenie terenu pod altaną, montaż ławek parkowych wraz ze stolikami, wykonanie grilla z rusztem. Całość uzupełniona została wykonaniem trawnika z siewu, nasadzeniami oraz montażem koszy na śmieci. 

Na zadanie Gmina Łańcut pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12 tys. zł.

Prace odbywały się przy udziale partnerów: Ochotniczej Straży Pożarnej w Handzlówce oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Handzlówce.

Zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Parku Magrysia poprzez utwardzenie terenu, zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego oraz wyposażenia integrującego mieszkańców„ w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

 

prow handzlowka

remont altanki w parku magrysia w handzlówce