Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, iż zgodnie z obwieszczeniem, które pojawiło się w dniu 22.09.2022 na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2021 r.: 3288 zł.(dochód roczny) tj. 274,00 zł miesięcznie.
 
W/w dochód z gospodarstwa rolnego będzie uwzględniany przy ustaleniu prawa do:
- świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023
- wydawania zaświadczeń do programu"Czyste powietrze" - wnioski złożone od 01.08.2022
- dodatku osłonowego - wnioski złożone od 01.08.2022
 
Poniżej Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 roku:
obw dochod gosp