logo gops

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że od  dnia 1 LIPCA 2022 można składać wnioski ELEKTRONICZNE na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
  • funduszu alimentacyjnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Od dnia 1 SIERPNIA 2022 wnioski o przyznanie powyższych świadczeń będzie można składać w WERSJI PAPIEROWEJ w siedzibie GOPS.

Kryteria dochodowe pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio:                              

  • zasiłek rodzinny : 674,00 zł kryterium podstawowe,

                                       764,00 zł kryterium w przypadku wychowywania niepełnosprawnego dziecka,

  • specjalny zasiłek opiekuńczy: 764,00 zł,
  • fundusz alimentacyjny : 900,00 zł.

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 będą dokumentować sytuację dochodową rodziny za rok 2021 wraz z wszelkimi zmianami w zatrudnieniu po tym roku.