Informacja o świadczeniu za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy ( 40 zł)

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy ( tzw. 40 zł) przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, posiadającym status uchodźcy wojennego nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość świadczenia wynosi 40,00 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i jest wypłacane z dołu.

Wniosek o w/w świadczenie wraz z kartami osób przyjętych do zakwaterowania od 6 kwietnia 2022r. można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie. Wniosek można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie lub wydrukować ze strony internetowej Urzędu Gminy Łańcut - https://gminalancut.pl/dla-mieszkanca/druki-do-pobrania

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Informacje dotyczące świadczenia pieniężnego 40,00 zł są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie: nr tel. 17 225 67 74, 17 225 80 49, adres e-mail: oraz w pokoju nr 33.