„Janowe pamiątki – mała galeria eksponatów z zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie” – to nazwa projektu zrealizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie.

Całkowita wartość projektu to ponad 147 tys. zł, z czego 132,5 tys. zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji projektu w kościele parafialnym w Soninie utworzona została mała galeria eksponatów pochodzących z połowy XIX wieku i początków XX wieku. Eksponaty stanowiły wyposażenie zabytkowego kościółka pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie. Większość tych obiektów wpisanych jest do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego. Do kościoła parafialnego (tzw. Dolnego) zostały przeniesione ze względów lokalowych. Łącznie pracami konserwatorskimi objętych zostało 17 obiektów zabytkowych: 2 feretrony (rzeźba Pana Jezusa i dwustronny Matka Boża z Dzieciątkiem i św. Stanisław Kostka), 4 chorągwie (św. Józef i Jezus Miłosierny, Objawienia Matki Bożej Fatimskiej i św. Izydor, św. Stanisław Kostka i Matka Boża Częstochowska, św. Barbara i św. Paweł), 2 ramy do obrazów z przeszkleniem, 2 świeczniki metalowe, cynowe, krucyfiks procesyjny, a także obraz Chrystusa Gorejące Serce i żeliwny świecznik.

Galeria będzie udostępniana wszystkim chętnym w tym samym czasie, co zabytkowy kosciół.

Projekt objął także zakup wyposażenia umożliwiającego właściwą prezentację i przechowywanie odrestaurowanych eksponatów tj. zakup gablot i witryn drewnianych, przeszklonych, dostosowanych do posiadanego wyposażenia oraz opraw oświetleniowych, drzwi i głośników.

Ponadto w ramach projektu wydano folder, zawierający informacje na temat całego wyposażenia zabytkowego kościoła i innych obiektów związanych z życiem mieszkańców Soniny.

galeria Janowe pamiątki

Więcej zdjęć na https://www.facebook.com/gminalancut/photos/pcb.2290251831276176/2290251131276246/