gmina sercem z ukraina
 
 
4.04.2022 r.
 

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy

Gdzie uzyskasz pomoc?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią

Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze, itd.

Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli takowe posiadasz.

Taką pomoc otrzymasz

Pośrednictwo pracy

Możesz samodzielnie korzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS).

Możesz również skorzystać z pomocy pracownika urzędy pracy, który pomoże Ci przeszukać Centralną Bazę Ofert Pracy (lub inne bazy ofert pracy) i przekaże informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy i inne ważne informacje).

Informacja o możliwościach uzyskania innej pomocy

Pracownik urzędu udzieli Ci również informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych/fundacji itd.

Informacja o zasadach zatrudnienia cudzoziemców

Pracownik urzędu udzieli Ci informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemca, w tym wskaże dostępne informacje w Internecie w języku ukraińskim. Pracownik po zapoznaniu się z Twoją sytuacja prawną (posiadany tytuł pobytowy, ewentualne posiadane zezwolenia na pracę, itp.) postara się doradzić najlepszy sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach należy załatwić sprawę i kto powinien złożyć wniosek (czy cudzoziemiec czy pracodawca).

Poradnictwo zawodowe

Możesz również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Aby uzyskać tę pomoc zadzwoń lub udaj się do urzędu pracy.

Otrzymasz wsparcie w:

 • wyborze odpowiedniego zawodu
 • zmianie kwalifikacji
 • podjęciu pracy
 • zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych
 • zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.

Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna

Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy możliwe będzie zastosowanie wobec Ciebie pełnego katalogu form pomocy określonej w obowiązujących przepisach. Katalog ten obejmuje m.in.:

 • szkolenia zawodowe,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.

Przydatne strony internetowe:

https://www.gov.pl/web/granica - informacje o pomocy państwa Polskiego dla uchodźców z Ukrainy (w tym w j. ukrańskim)

https://lang-psz.praca.gov.pl/uk – dostępne w języku ukraińskim informacje o pomocy urzędów pracy, dane kontaktowe urzędów pracy

https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (j. rosyjski) (informacje o ofertach pracy, o pomocy urzędów pracy)

https://oferty.praca.gov.pl/ - baza ofert pracy (w tym część informacji w języku ukraińskim)

https://eures.praca.gov.pl – baza ofert pracy w Europie (dostępne tłumaczenie na j. ukraiński)

aplikacja ePraca (w j. polskim)

 

ulotka UA 1

ulotka UA 2

 
 
 
 
 
24.03.2022 r.
 
Opiekun tymczasowy dla małoletnich z Ukrainy.
 

Jak ustanawiany jest opiekun tymczasowy? Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd na wniosek lub z urzędu. Wniosek może złożyć m.in. osoba, która sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim. Wzór wniosku TUTAJ . Wniosek jest wolny od opłat.

Więcej informacji - TUTAJ pobierz doc.

 

 
23.03.22 r.
 
W Urzędzie Gminy Łańcut można składać wnioski o refundację kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uciekinierów wojennych. Mowa tutaj o kwocie 40 zł na dzień za osobę.
 
Wniosek i załączniki pobierz TUTAJ.
 
 
23.03.22 r. g. 8:15
 
Ulotka dla uchodźców z Ukrainy - PL
 
Ulotka PL 17.03
 
Ulotka dla uchodźców z Ukrainy - UA
 
Ulotka UA 17.03
 
Ulotka dla uchodźców z Ukrainy - EN
 
Ulotka EN 17.03
 
 
 
21.03.22 r.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) - PL - pobierz pdf
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) - UKR - pobierz pdf
 
15.03.22 r.
 

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego uprzejmie informuje, iż Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

 • rynek pracy w Polsce
 • pomoc w innych obszarach,
 • rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.

 
14.03.22 r.
 
Szczegółowe informacje - https://pomagamukrainie.gov.pl/
 
ulotka ukraina 1

ulotka ukraina 2

 
 
 
04.03.22 r. godz. 13:30
 
POMOC UCHODŹCOM NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT. POMOC MATERIALNA, NUMERY TELEFONÓW, ZAKWATEROWANIE
 
ŻYWNOŚĆ I INNE PRODUKTY PIERWSZEJ POTRZEBY
Liczba uchodźców na terenie gminy Łańcut szybko rośnie dlatego chwilowo wstrzymujemy dostawy produktów za wschodnią granicę i koncentrujemy się na zbiórce na potrzeby na naszym terenie. Zbiórka jest prowadzona we wszystkich szkołach i ośrodkach kultury gminy Łańcut. Na ten moment zbieramy przede wszystkim:
- żywność
- materiały medyczne i higieniczne
- środki czystości
- mile widziane koce, materace
 
Każda rodzina na terenie gminy Łańcut, która przyjęła uchodźców ma prawo korzystać z zasobów zebranych w naszych placówkach. Wystarczy skontaktować się z kierownikiem ośrodka kultury lub dyrektorem szkoły. Zapraszamy.
 
NUMERY TELEFONÓW DLA UKRAIŃCÓW I POLAKÓW POMAGAJĄCYCH UCHODŹCOM
- Wszelkie informacje są udzielane na infolinii: +48 47 721 75 75.
Przekraczanie granicy Straż Graniczna: +48 82 568 51 19.
Polacy oraz posiadacze Karty Polaka na Ukrainie: +482252388 80.
Ukraińcy przebywający w Polsce: +48 800 100 990
 
MIEJSCE DLA UCHODŹCÓW KTÓRZY NIE MAJĄ GDZIE SIĘ UDAĆ
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, iż dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają gdzie się udać po przekroczeniu granic naszego kraju, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pełne wsparcie (pomoc w formie wyżywienia i mieszkania). Dla województwa podkarpackiego lokalizacje punktów takiej pomocy znajdują się na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego i łódzkiego. Dla wszystkich osób, które wyrażą chęć skorzystania z takiej formy pomocy jest organizowany bezpłatny transport z poszczególnych punktów recepcyjnych do miejsc docelowych. Wszelkie informacje są udzielane na infolinii: +48 47 721 75 75.
 
04.03.22 r.
 

Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - pobierz doc.

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazuje stanowisko Pana Stanisława Szwed Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej (pismo zn. DPS-II.4111.7.13.2022.EC) dotyczące usystematyzowania  i usprawnienia ścieżki organizowania pomocy i wsparcia osobom opuszczającym terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi. W pierwszej fazie pomocy osoby przybyłe z Ukrainy, które nie mają zapewnionego miejsca zakwaterowania i zgłaszają się bezpośrednio do ośrodków pomocy społecznej, powinny być kierowane do punktów recepcyjnych zlokalizowanych na terenie województwa, co umożliwi zapewnienie tym osobom miejsca pobytu zorganizowanego przez Wojewodę. W przypadku wątpliwości, co do form, zakresu i możliwości udzielenia ww. wsparcia osobom z Ukrainy, przedstawiciele samorządów i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powinny kontaktować się ze służbami wojewody tel. 17/8671323. Ponadto, w załączeniu przekazujemy stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (pismo zn. DPS-II.4111.7.14.2022.EC) – do wiadomości i stosowania.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 

Pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - pobierz PDF

 

 

03.03.22 r.

 
Pismo do gmin z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - pobierz doc. :
 
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, iż dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy nie mają gdzie się udać po przekroczeniu granic naszego kraju, rząd polski zapewnia bezterminowo i nieodpłatnie pełne wsparcie (pomoc w formie wyżywienia i mieszkania). Dla województwa podkarpackiego lokalizacje punktów takiej pomocy znajdują się na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego i łódzkiego. Dla wszystkich osób, które wyrażą chęć skorzystania z takiej formy pomocy jest organizowany bezpłatny transport z poszczególnych punktów recepcyjnych do miejsc docelowych.

Wiele rodzin z terenu Podkarpacia, spontanicznie i kierując się dobrym sercem, przyjęło do swoich domów uchodźców z Ukrainy, nie posiadając stosownego zabezpieczania materialnego, które umożliwiłoby zapewnienie pełnego i nieokreślonego w czasie wsparcia tym rodzinom. Do tut. Wydziału docierają niepokojące sygnały, iż część z tych polskich rodzin już zwróciło się do gmin o pomoc w utrzymaniu przyjętych Uchodźców.

Wyjaśniamy, iż na chwilę obecną nie ma żadnych regulacji prawnych, które dawałby możliwość udzielenia wsparcia finansowego/rekompesaty ze środków rządowych dla osób prywatnych, udzielających wsparcia uchodźcom wojennym.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o bieżące monitorowanie sytuacji na terenie Państwa gmin, w tym w szczególności o nawiązanie kontaktu z rodzinami Ukraińskimi, które zostały przyjęte przez polskie rodziny, zweryfikowanie ich potrzeb i realnych możliwości ich zabezpieczenia w miejscu pobytu w sposób kompleksowy
i długoterminowy.

W przypadku stwierdzania braku takich możliwości prosimy o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do zapewnienia pomocy oferowanej przez polski rząd (w zakresie pełnego, bezpłatnego i bezterminowego utrzymania) – odpowiednio we wskazanych województwach i w wyznaczonych w nich Ośrodkach.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 

02.03.22 r.

 

Komunikat dla mieszkańców Gminy Łańcut przyjmujących uchodźców:

- Osoby, które przyjęły u siebie uchodźców i jeszcze ich nie zarejestrowały powinny się zgłosić pod numer telefonu - 800 100 990 - infolinia dla cudzoziemców.
 
- Osoby dysponujące wolnymi lokalami, chcące dobrowolnie udzielić schronienia mogą zgłaszać się do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego na adres mailowy , który tworzy bazę osób chętnych udzielić schronienia uchodźcom z Ukrainy.
 
- Rodziny, które przyjęły pod swój dach uchodźców mogą zgłaszać się do dowolnego ośrodka kultury i szkoły na terenie gminy Łańcut w celu otrzymania produktów spożywczych, odzieży, środków czystości i innych potrzebnych produktów. Zachęcamy do osobistego odbioru po wcześniejszym kontakcie z dyrektorem szkoły lub kierownikiem ośrodka kultury.
 
- Zbiórki pomocy rzeczowej, które prowadzone są na terenie Gminy Łańcut (szkoły, przedszkola, ośrodki kultury) trafią do ludności cywilnej na Ukrainie, oraz dla uchodźców już przebywających na terenie Gminy Łańcut.
 
- Wszelkie informacje związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy można uzyskać pod numerem tel. 17 867 19 15 Podkarpacki Urząd Wojewódzki – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 
Wójt Gminy Łańcut
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

 

 

 

28.02.2022 r.:

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Łańcut

Od kilku dni nasza uwaga koncentruje się na wydarzeniach za wschodnią granicą. Ofiary wojny nie mogą pozostać bez pomocy, dlatego Gmina Łańcut i nasze jednostki włączają się w akcję humanitarną dla uchodźców oraz ludności cywilnej na terenie Ukrainy.

Zbieramy:

- żywność o długim terminie przydatności,

- wodę mineralną,

- środki czystości, medyczne i higieniczne,

- pościele, koce, śpiwory, poduszki,

- odzież (najlepiej nowa)

Dary zbieramy od 28 lutego do odwołania we wszystkich szkołach oraz ośrodkach kultury na terenie gminy Łańcut.

Działania na terenie gminy realizują Centrum Kultury Gminy Łańcut (zbiórka w ośrodkach kultury) Centrum Oświaty Gminy Łańcut (zbiórka w szkołach) oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie (dystrybucja produktów do potrzebujących).

Jakub Czarnota wójt gminy Łańcut