Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, iż od dnia 14.02.2022 r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego powraca do swojego dotychczasowego funkcjonowania.

W sprawach dodatku osłonowego prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 17 225 69 14, 17 225 33 51, 17 225 81 90, 17 225 31 17, jednocześnie prosi się o rozłożenie składania wniosków w czasie. Ostateczny termin składania wniosków o dodatek osłonowy to 31.10.2022 r.

Zaleca się, aby klienci Ośrodka załatwiali swoje sprawy bez osobistej wizyty w urzędzie korzystając z innych kanałów komunikacji takich jak: e-mail, ePUAP poczta tradycyjna. 

 

Dyrektor GOPS w Łańcucie

Marta Zięba-Kuźniar