Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że Pani Marlena Maląg -  Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała nowy program ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. Program będzie realizowany w terminie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.

GOPS w Łańcucie planuje przystąpić do realizacji tego Programu – Modułu II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość".

,,Opieka na odległość" to idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale
 u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do świadczenia usługi na odległość przy użyciu tzw. ,,opasek bezpieczeństwa" wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie do 11 lutego 2022 r.

KONTAKT:

Pracownik socjalny: Agnieszka Cwynar

e-mail:

telefon: (17) 225 69 14.