Wójt Gminy Łańcut

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
   
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W związku z powyższym zwracam się  z prośbą o pobieranie wzoru wniosku ze strony internetowej Urzędu Gminy Łańcut. W przypadku braku możliwości skorzystania z tej możliwości wniosek można pobrać w Urzędzie w Biurze Obsługi Klienta. Wszystkie niezbędne do wypełnienia wniosku informacje znajdują się na nakazach płatniczych, umowach dzierżawy i fakturach VAT za zakup oleju napędowego. Przypominamy również o zachowaniu środków ostrożności tj. dezynfekcji rąk i używaniu maseczek podczas wizyty w urzędzie.

Dane kontaktowe do wykorzystania w celu uzyskania informacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego

 • nr telefonu: 17 225 68 59/17 225 69 06

Do pobrania:

 1. Edytowalny wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 2. Oświadczenie dzierżawcy
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 4. Procedura

Pełna procedura:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego