stroje sonina
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „SONINIANIE” zakończyło realizację projektu obejmującego zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego „Sonina”.
Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez stowarzyszenie z programu Narodowego Centrum Kultury „Etnopolska 2021” w kwocie 59 tys. zł. Całkowita wartość projektu to ponad 62,4 tys. zł. W ramach projektu zakupiono łącznie 10 kompletów stroju damskiego, 3 komplety stroju dziewczęcego, 12 kompletów stroju męskiego, 3 komplety stroju chłopięcego oraz 1 żupan i 4 potlonki. Stroje posiadają cechy pierwotnego stroju rzeszowskiego. W ramach zadania bezkosztowo zrealizowano dodatkowe formy prezentacji zakupionych strojów ludowych - filmy prezentujące stroje z opisem poszczególnych elementów, filmy prezentujące obrzędy ludowe, wystawa strojów z opisami.Realizacja zadania miała na celu poprawę jakości prezentowanych przez Zespół obrzędów staropolskich, w szczególności największego a zarazem najbogatszego w obfitość strojów widowiska jakim jest „Wesele Sonińskie z przełomu XIX i XX wieku”.
stroje sonina 1
stroje sonina 2
stroje sonina 3