W związku z trwającą przebudową drogi "Na nowym osiedlu" w Albigowej informujemy mieszkańców, że odbiór odpadów komunalnych (zgodnie z harmonogramem) odbywać się będzie w trzech punktach:
  1. działka droga gminna nr 86/3 (obok stadionu),

  2. działka droga gminna nr 86/36,

  3. działka droga gminna nr 86/35 (naprzeciw stacji kontroli pojazdów BEST-CAR).

Wszystkie trzy punkty zbiorcze znajdują się przy drodze Wojewódzkiej działka nr ewid. 1579/1.--

 

osiedle droga
 
Realizacja inwestycji ma zakończyć się w kwietniu 2022 roku. Przypomnijmy, że zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości około 650 metrów, chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie zjazdów, budowę kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo-roztopowe z przebudowywanej drogi gminnej oraz terenu przyległego, a także budowę oświetlenia ulicznego. Oprócz tego przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 877.