Zapraszamy na Piknik kulinarny z tradycją, który odbędzie się 25 września w Wysokiej. Start godz. 14:00.

Podczas pikniku będzie miała miejsce promocja folderu kulinarnego zawierającego przepisy na regionalne potrawy, udostępnione przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łańcucka".

Publikacja oraz wydarzenie są możliwe dzięki realizacji projektu pn. "Poznajemy lokalne dziedzictwo poprzez wydanie publikacji oraz organizację wydarzeń promujących obszar LGD Ziemia Łańcucka" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. 

piknik kulinarny 2021 A3v1.5 1