Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu mieszkalnego bądź niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Jego utworzenie było następstwem nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2020, poz. 2127).

Deklaracje będzie można składać:

  • w formie elektronicznej, przez Internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, nie wychodząc z domu oszczędzamy czas i pieniądze;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łańcut.

Celem stworzenia centralnej bazy będzie poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Dane będą stopniowo i na bieżąco uzupełnianie. Informacje będzie mógł uzupełnić np. kominiarz w czasie kontroli w naszych domach, jednak głównym źródłem danych będzie społeczeństwo, a dokładniej właściciele nieruchomości. Więcej informacji na stronie GUNB: https://zone.gunb.gov.pl/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzRuaq3l4Nk