logo żłobek kosina

WYNIKI REKRUTACJI DO GMINNEGO ŻŁOBKA W KOSINIE PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU

„BEZPIECZNE SZKRABY - pierwszy żłobek w Gminie Łańcut”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały następujące osoby:

1. Bałchan – Machniak Magdalena

2. Bester Alina

3. Czyrny Dominika

4. Kozik – Paściak Kinga

5. Olechowska Iwona

6. Pieniążek Ewelina

7. Rydel Anna

8. Tomaszek Katarzyna

9. Wierzbińska Karolina