Po zakończeniu rekrutacji do Gminnego Żłobka w Kraczkowej przeprowadzonej zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji do placówki zostają przyjęte następujące osoby:

1. Bar Mikołaj

2. Bytnar Zofia

3. Blajer Jan

4. Czarnota Kornelia

5. Gniewek Nikodem

6. Hawro Fabian

7. Janowska Brygida

8. Kusz Oskar

9. Kuźniar Ignacy

10. Lew Liliana

11. Łobaza Tymon

12. Marczydło Tymon

13. Paściak Pola

14. Piątek Tymon

15. Rumak Ignacy

16. Skomra Emilia

17. Wielgus Nadia

18. Wilk Jakub

19. Wilk Ryszard

20. Zbylut Antoni