W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża na 2021 rok realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

(więcej informacji o Programie w 2020 r. TUTAJ)

Na terenie Gminy Łańcut realizację w/w Programu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Usługa wsparcia mieszkających na terenie Gminy Łańcut Seniorów (szczególnie osób powyżej 70. roku życia), którzy nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów i pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Od ubiegłego roku działa ogólnopolska infolinia 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Następnie pracownik ośrodka kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres niezbędnego wsparcia.

Można również bezpośrednio kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie pod numerami telefonów: 17 225 33 51, 17225 69 14, 17 225 81 90.