Od 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r. przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Ludności i Mieszkań. 1 lutego rozpoczął się nabór na rachmistrzów spisowych.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Formularz - pobierz

Regulamin - pobierz

spis ludności rachmistrz

spis ludności gus