Uprzejmie informujemy, że w dniach 15 -21 stycznia seniorzy, którzy ukończyli 80 lat (roczniki do 1941 r. włącznie) mogą rejestrować się na szczepienia przeciwko COVID-19. Od 22 stycznia będą mogli rejestrować się seniorzy, którzy ukończyli 70 lat (roczniki od 1942 do 1951).

Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest możliwa poprzez: 

  • dedykowaną infolinię pod numerem: 989,
  • lekarza POZ (lekarza rodzinnego),
  • Internetowe Konto Pacjenta.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 znajduje się

-  na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

- pod numerem 989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19 uprawnionych mieszkańców gminy Łańcut

Osoby niepełnosprawne i samotni seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do punktów szczepień zorganizowanego przez Gminę Łańcut.

Osoby mające trudności z dotarciem do punktu szczepień, które:

  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

    będą mogły skorzystać z transportu zorganizowanego przez Gminę Łańcut.

Infolinia

Uprawnieni mieszkańcy gminy Łańcut chcący skorzystać z transportu organizowanego przez Gminę mogą zgłaszać się za pośrednictwem infolinii
(17) 225 46 88 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00

Zwracamy się z prośbą, aby każdy senior, który spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do punktu szczepień zadzwonił na infolinię zaraz po uzyskaniu terminu szczepienia, najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem.

Wykaz punktów szczepień w Łańcucie i na terenie gminy Łańcut.

                              

Punkty Szczepień:                                                       

CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE - ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut

N Z O Z "HIPOKRATES" - ul. Rynek 18, 37-100 Łańcut

Punkt Szczepień - Ul. Piłsudskiego 10, 37-100 Łańcut

NZOZ "Remedium" Kinga Januszewska - ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut

PRO-MMED TEJCHMA MAŁGORZATA - ul. Jana Matejki 17, 37-100 Łańcut

Gabinet POZ lek. med. Maria Trojnar - Albigowa 815

NZOZ „FABAMED” - Kraczkowa 285