Gmina Łańcut zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Dzięki temu mieszkańcy, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do programu mogą liczyć na pomoc gminy w jego złożeniu.

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Więcej informacji o programie na stronie WFOŚiGW - https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/czyste-powietrze1/934-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-beneficjenow-uprawnionych-do-podwyzszonego-poziomu-dofinansowania-w-ramach-czesci-2-pp-czyste-powietrze oraz https://czystepowietrze.gov.pl/