W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 pod koniec października 2020 r. zakończył się remont klatki schodowej oraz toalet w budynku Domu Społecznego w Cierpiszu. Położone zostały nowe okładziny ceramiczne, pomalowano ściany korytarza i toalet. Remont toalet objął wymianę urządzeń sanitarnych (umywalek, pisuarów, misek ustępowych, baterii umywalkowych i kabin). Dodatkowo zmodernizowana została  instalacja elektryczna.  Zamontowano nową ledową oprawę oświetleniową. Całość prac zwieńczył montaż wentylatora elektrycznego, który ma zapewnić właściwą cyrkulację powietrza. Całość prac remontowych wykonana została przy współudziale mieszkańców Cierpisza oraz organizacji wiejskich takich jak: OSP, KGW i LKS Cierpisz. Społeczność wiejska ochoczo zaangażowała  się w proste prace takie jak: wywózka gruzu, zabezpieczenie pomieszczeń, wybór płytek, farby. Prace specjalistyczne wykonane zostały przez firmę zewnętrzna. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 28 960,51zł ( w tym dofinansowanie z budżetu wojew. podkarpackiego – 10 tyś. ). Budynek Domu Społecznego w Cierpiszu dzięki remontowi kolejnych pomieszczeń poprawi jakość i standard organizowanych imprez i spotkań.

Na zdjęciach poniżej efekty remontu:

po remoncie DS Cierpisz 2

po remoncie DS Cierpisz 3

po remoncie DS Cierpisz 6