W budynku Domu Społecznego w Cierpiszu w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 trwają prace, które obejmują remont pomieszczeń toalet oraz klatki schodowej. Położone zostaną nowe okładziny ceramiczne oraz powłoki malarskie korytarza i toalet. Dodatkowo zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna i sanitarna. Zamontowana zostanie nowa oprawa oświetleniowa. Remont toalet obejmuje również wymianę urządzeń sanitarnych (umywalek, pisuarów, misek ustępowych, baterii umywalkowych i kabin). Całość prac zwieńczy montaż wentylatora elektrycznego, który zapewni właściwą cyrkulację powietrza. Prace proste wykonywane są przy współudziale mieszkańców Cierpisza oraz organizacji wiejskich takich jak: OSP, KGW i LKS Cierpisz. Prace specjalistyczne wykonuje firma zewnętrzna. Całkowity koszt realizacji zadania ma wynieść 28 960,51 zł (w tym dofinansowanie z budżetu wojew. podkarpackiego – 10 tys.). Podjęte działania przyczynią się do poprawy funkcjonowania i zwiększą w dużym stopniu atrakcyjność budynku.

remont DS Cierpisz 1

W trakcie prac

remont DS Cierpisz 2

Pierwsze efekty:

remont DS w Cierpiszu

remont DS w Cierpiszu 2