Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łańcut – OSP Handzlówka, OSP Kraczkowa, OSP Albigowa oraz OSP Głuchów otrzymają dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remonty remiz.

Dofinansowanie pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – łącznie ok. 54 tys. zł, a także z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) – łącznie 48 tys. zł. Część funduszy strażakom dołoży Gmina Łańcut. Dzisiaj w Urzędzie Gminy wójt Jakub Czarnota podpisał umowy z prezesami jednostek.   

OSP Głuchów na zakupy (aparat powietrzny nadciśnieniowy, butla do aparatu powietrznego, sygnalizator bezruchu, maska G1) otrzyma ponad 6 tys. od Gminy i prawie 12 tys. z WFOŚiGW. OSP Handzlówka otrzyma 3 tys. zł od Gminy i 15 tys. zł z WFOŚiGW na ubrania specjalne, wodery, kombinezon ochronny, piłę tarczową, detektor prądu przemiennego, turbowentylator prądu przemiennego, zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów. Kraczkowa z WFOŚiGW dostanie ponad 12 tys. zł i 1,3 tys. zł z Gminy na aparat powietrzny nadciśnieniowy, butlę do aparatu powietrznego, sygnalizator bezruchu, maskę G1. OSP Albigowa natomiast na zakup ubrania specjalnego, latarek nahełmowych, mostków przejazdowych otrzyma 15 tys. z WFOŚiGW oraz 3,7 tys. z Gminy.

Dodatkowo z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników  jednostki OSP z Kraczkowej, Albigowej oraz Handzlówki otrzymają po 16 tys. zł wsparcia  na remonty. Wkład własny do realizacji zadań zapewniła gmina Łańcut w łącznej wysokości 15 tys. zł.

 - Jednostki OSP  starające się o  wsparcie ze środków zewnętrznych np. budżetu państwa zawsze mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe gminy.  Zależy nam na tym, by poprawiać  jakość uposażenia jednostek oraz stan techniczny remiz. Dzięki dobrej współpracy z jednostkami OSP  udaje nam się to realizować – mówi wójt Jakub Czarnota.