Wczoraj wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota spotkał się z prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem, by podziękować za wsparcie, jakie nasza gmina otrzymała od stolicy Podkarpacia. Rada Miasta Rzeszowa na wniosek Prezydenta podjęła uchwałę o przekazaniu 100 tys. zł na pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont mostu przy drodze do kościoła w Handzlówce. W spotkaniu uczestniczyła również sołtys Handzlówki Anna Kluz.

Most uległ poważnemu uszkodzeniu w wyniku powodzi jaka miała miejsce 26 czerwca. Jego stan techniczny jest określony jako „awaryjny” i jest zamknięty dla ruchu pojazdów oraz pieszych. Uszkodzenia polegają m.in. na spękaniu i ubytkach nośnego łuku betonowego, osunięciach w podwalinie kamiennej w części fundamentowej. Potwierdza to ekspertyza zlecona przez Urząd Gminy Łańcut. Prace nad dokumentacją projektową dotyczącą remontu mostu już trwają, ale będą wymagały uzgodnień m.in. z Wodami Polskimi, a także - ze względu na to, że most jest zabytkowy – z konserwatorem zabytków.

u prezydenta Rzeszowa

most do kościoła Handzlówka