Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut

Adres: 37-100 Łańcut, Sonina 251 B

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

od poniedziałku do piątku – od 7:00 do 15:00

 

Telefon: 17 224 15 92 / telefon alarmowy 695 274 650
e-mail:

KIEROWNIK
Dariusz Surmacz


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anita Ulman-Nycz

NIP: 815 11 93 030
REGON: 690 356 202  
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. I O/ Łańcut nr 21 1240 2643 1111 0000 3782 8703

 

Akty prawne → http://bip.gminalancut.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-252

Ocena jakości wody → http://bip.gminalancut.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-381

Dokumenty do pobrania:

Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną (pobierz pdf) (pobierz doc)

Wniosek o przyłączenie obiektu budowlanego do sieci wodociągowej (pobierz)

Wniosek o wydanie warunków technicznych (pobierz)

 

Podaj stan wodomierza online