Zarządzenie nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029 - pobierz PDF

Załącznik do zarządzenia nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego - pobierz PDF

 

Zarządzenie nr 244/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 233/23 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029 - pobierz PDF

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie podziału Gminy Łańcut na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach Rady Gminy Łańcut oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Łańcucie - pobierz PDF