Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania - pobierz

Prezentacje szkoleniowe dla obwodowych komisji wyborczych (prezentacja 1 - pobierz, prezentacja 2 - pobierz)

Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz) (aktualne komisje wyborcze - pobierz)

Obwieszczenie o granicach obwodów głosowania (pobierz)

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (pobierz pdf) (pobierz docx.)

Uchwała nr 16/2020 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (pobierz)

Wniosek o wpisanie wyborcy do spisu wyborców (pobierz)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (pobierz)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (pobierz)

Postanowienie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz)

Postanowienie Nr 38/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. (pobierz)

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej → (pobierz)

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji oraz terminie losowania.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dotyczące informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych → (pobierz)

Postanowienie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Łańcut na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych → Postanowienie Nr 19/2020

Kalendarz wyborczy → https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/kalendarz