ministerstwo sportu i turystyki logotyp

Modernizacja infrastruktury boisk piłkarskich służących klubom sportowym zlokalizowanym na terenie Gminy Łańcut

Opis zadania: Zadanie obejmuje modernizację 7 boisk piłkarskich w Albigowej, Głuchowie, Handzlówce, Kosinie, Kraczkowej, Soninie i Wysokiej. Modernizacja polegać będzie na m.in.: rekultywacji murawy boiska podstawowego, uzupełnieniu lub budowie oświetlenia płyty boisk, doposażeniu boisk w aluminiowe bramki piłkarskie i piłkochwyty, wymianie kabin dla zawodników rezerwowych, odgrodzeniu płyty boiska. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2024 r.

Cel zadania: Zmodernizowane boiska piłkarskie służyć będą klubom sportowym dla celów treningowych oraz rozgrywania meczów ligowych. Będą także dostępne dla wszystkich chętnych. Umożliwią mieszkańcom gminy aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Na zmodernizowanych obiektach organizowane będą rozgrywki ligowe o zasięgu wojewódzkim oraz międzyszkolne zawody sportowe o zasięgu gminnym i powiatowym.

Całkowita wartość zadania: 1 490 904, 00 zł

Dofinansowanie: 745 400,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022.

stadion kraczkowa