maluch plus

MALUCH + 2020

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH +” 2020 Gmina Łańcut zrealizowała dwa zadania o łącznej kwocie dofinansowania 1 099 599,43 zł.

W ramach 1 zadania związanego z utworzeniem gminnego żłobka w Kosinie zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący przebudowę istniejącego budynku byłego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w celu utworzenia miejsc opieki  dla 17 dzieci, w tym:

 • prace budowlano-adaptacyjne (roboty konstrukcyjne, posadzki, malowanie, instalacje wewnętrzne, przyłącza, stolarka drzwiowa, dostosowanie do wymogów sanitarnych i ppoż);
 • zakup wyposażenia (m.in. szafki, regały, umywalki, miski wc, brodziki);
 • plac zabaw dla dzieci (elementy zabawowe, utwardzenie stref bezpiecznych, chodniki, dojścia, ogrodzenie terenu).

Kwota dofinansowania w ramach programu MALUCH +: 452 359,43 zł na utworzenie miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Kosinie.

W ramach 2 zadania związanego z utworzeniem gminnego żłobka w Kraczkowej zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący przebudowę istniejącego budynku byłego przedszkola wraz ze zmianą sposobu funkcjonowania pomieszczeń w celu utworzenia miejsc opieki dla 20 dzieci, w tym:

 • prace budowlano-adaptacyjne (roboty konstrukcyjne, izolacyjne, zadaszenia, posadzki, okładziny, malowanie, instalacje wewnętrzne, przyłącza, stolarka drzwiowa, dostosowanie do wymogów sanitarnych i ppoż);
 • zakup wyposażenia (m.in. szafy, szafki, leżaczki, meble dziecięce, regały, urządzenia biurowe, wyposażenie sanitarne i kuchenne);
 • plac zabaw dla dzieci (elementy zabawowe, utwardzenie stref bezpiecznych, chodniki, dojścia, ogrodzenie terenu);
 • zagospodarowanie terenu (chodniki, podjazdy, utwardzenia terenu, oświetlenie i monitoring, nasadzenia).

Kwota dofinansowania w ramach programu MALUCH +: 647 240,00 zł na utworzenie miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Kraczkowej.

 • obki_kosina_kraczkowa__10
 • obki_kosina_kraczkowa__11
 • obki_kosina_kraczkowa__12
 • obki_kosina_kraczkowa__13
 • obki_kosina_kraczkowa__2
 • obki_kosina_kraczkowa__3
 • obki_kosina_kraczkowa__4
 • obki_kosina_kraczkowa__5
 • obki_kosina_kraczkowa__6
 • obki_kosina_kraczkowa__7
 • obki_kosina_kraczkowa__8
 • obki_kosina_kraczkowa__9
 • obki_kosina_kraczkowa__x