ds cierpisz logo

 

Zadanie: „Teoria i praktyka - otwarte, nieodpłatne inicjatywy edukacyjne skierowane do mieszkańców powiatu łańcuckiego w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025 dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

Cel:

Przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 6 inicjatyw edukacyjnych:

  • Blok ekologiczny („Produkt ekologiczny i tradycyjny”)
  • Blok ekologiczny dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat („Zdrowo jem - zdrowo żyję”)
  • Blok ekologiczny (program „Czyste powietrze”)
  • Blok zajęć praktycznych („Pierwsza pomoc przedmedyczna”)
  • Blok zajęć praktycznych („Obsługa Internetu i Profilu Zaufanego”)
  • Blok zajęć praktycznych („Pielęgnacja drzew i krzewów”)

Planowane efekty dla uczestników po zrealizowaniu szkoleń:

  • Wzrost wiedzy uczestników z różnych dziedzin.
  • Wzrost świadomości znaczenia edukacji w życiu.
  • Zainspirowanie uczestników do zwiększenia swej aktywności w życiu społecznym.
  • Nawiązanie i utrzymanie więzi oraz kontaktów między mieszkańcami poszczególnych gmin.

Całkowita wartość projektu wynosi: 20 072,15 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 15 000,00 zł